Tuesday, June 18
Selamat Datang ke Portal Rasmi Istana Pahang

UNDANG-UNDANG TUBUH KERAJAAN NEGERI PAHANG

BAHAGIAN KEDUA UNDANG – UNDANG TUBUH KERAJAAN PAHANG

BAB I - PEMERINTAHAN

 • Kuasa Pemerintahan
 • Lantikan Menteri Besar
 • Majlis Mesyuarat Kerajaan
 • Sumpah Jawatan
 • Raja Pemerintah menjalankan kewajipan hendaklah mengikut nasihat
 • Cukup bilangan Majlis Mesyuarat Kerajaan
 • Rayuan-rayuan kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan
 • Minit-minit mesyuarat
 • (Dimansuhkan oleh Phg. En. 7/93)
 • Perlantikan Setiausaha Kerajaan, Penasihat Undang-Undang Negeri dan
 • Pegawai Kewangan Negeri
 • (Dimansuhkan oleh Phg. En. 7/93)
 • (Dimansuhkan oleh Phg. En. 7/93)
 • (Dimansuhkan oleh Phg. En. 7/93)

BAB II - KUASA MENGAMPUNI

 • Kuasa mengampuni dan lain-lain

BAB III - KUASA NEGERI

 • Kuasa negeri berkenaan dengan harta, kontrak-kontrak dan pendakwaan-pendakwaan

BAB IV - BADAN PERUNDANGAN

 • Badan Perundangan Negeri
 • Ahli-ahli Dewan Negeri
 • Kelayakan ahli-ahli
 • Lucut kelayakan menjadi ahli Dewan Negeri
 • Syarat-syarat menengah menjadi ahli dua kawasan pilihan raya
 • Natijah jika seorang ahli yang lucut kelayakan menjadi ahli dan tegahan menamakan calon dengan tiada persetujuannya
 • Ahli-ahli meletakkan jawatan
 • Seseorang ahli yang tiada hadir
 • Keputusan lucut kelayakan menjadi ahli
 • Memanggil mesyuarat Dewan Negeri, memberhentikannya dan membubarkannya
 • Yang Dipertua dan Timbalan Yang Dipertua Dewan Negeri
 • Ahli-ahli mengangkat sumpah
 • Titah Diraja
 • Peraturan Dewan Negeri
 • Saraan ahli
 • Mengisytiharkan Rang Undang-Undang
 • Rang Undang-Undang Persendirian
 • Menjalankan kuasa undang-undang
 • Sekatan mengemukakan Rang Undang-Undang dan mencadangkan pindaan yang membabitkan cukai, perbelanjaan dan lain-lain
 • Perkataan-perkataan yang memperundangkan
 • Cukup bilangan
 • Minit-minit mesyuarat
 • Keistimewaan-keistimewaan Dewan Negeri

BAB V - KEWANGAN

 • Cukai tidak boleh dikenakan melainkan dengan kebenaran undang-undang
 • Perbelanjaan yang dipertanggungkan bayarannya ke atas Kumpulan Wang Disatukan
 • Penyata kewangan tahunan
 • Rang Undang-undang Perbekalan
 • Perbelanjaan tambahan dan perbelanjaan berlebihan
 • Mengeluarkan wang daripada Kumpulan Wang Disatukan

BAB VI - PERKARA AM

 • Bahasa rasmi
 • Simpanan yang diuntukkan bagi orang-orang Melayu berkenaan dengan jawatan-jawatan, permit-permit dan lain-lain
 • Layanan yang sama kepada pekerja-pekerja Negeri
 • Mohor Negeri
 • Ikrar sebagai ganti sumpah
 • Pindaan kepada Bahagian ini
 • Pentafsiran Undang-Undang Tubuh Kerajaan oleh Mahkamah Tinggi
 • Tafsiran
 • Had kedaulatan Raja Pemerintah dipelihara

BAB VII - SYARAT-SYARAT PERALIHAN

 • Syarat-syarat sementara berkenaan dengan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan
 • Pemegang-pemegang yang ada sekarang bagi jawatan Setiausaha Kerajaan, Penasihat Undang-Undang Negeri, Pegawai Kewangan Negeri, akan terus memegang jawatan masing-masing

BAB VIII - PEMBATALAN

 • Pembatalan
 • Jadual Pertama-Sumpah Jawatan
 • Jadual Kedua-Sumpah Rahsia
 • Jadual Ketiga-Keistimewaan-keistimewaan dan kuasa Dewan Negeri

Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh PEJABAT KDPB SULTAN PAHANG. Perisian, semua halaman, imej, teks, multimedia dan kandungan lain dalam laman web ini adalah hak milik PEJABAT KDPB SULTAN PAHANG, melainkan jika dinyatakan dengan jelas.

Hakcipta Terpelihara © 2023 Pejabat KDPB Sultan Pahang. Paparan terbaik dalam Google Chrome, Mozilla Firefox. Resolusi 1024 x 768

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan

#MajuTerusPahang

Jumlah Pengunjung/Hit Counter

013117
Views Today : 281
Views Yesterday : 263
Views Last 30 days : 9017
Tarikh Kemaskini / Last Update :
01 Jan 2024