PANDUAN BAHASA ISTANA

CONTOH PERTAMA

Apabila baginda Tuanku bertitah, anda hendaklah menggantikan “Tuanku” setiap kali bersetuju menggantikan “Ya”. Adalah manis jika digunakan “Ampun Tuanku” atau “Tuanku” samaada di pangkal atau di penghujung ayat semasa menggunakan sebutan pendek atau ringkas tidak digalakkan seperti :

Perkataan Ringkas
Sebutan Yang Betul
“Tuanku minta air”
“Kebawah Duli Tuanku titah berkenan hendakkan air”
“Tuanku main golf”
“Kebawah Duli Tuanku telah berangkat minta bermain golf“

CONTOH KEDUA

Adakalanya anda menjawab soalan/titah pertanyaan Tuanku, tetapi anda dengan spontan menjawabnya. Adakalanya jawapan anda itu tidak betul dari bahasa Istana tanpa disedari.

Titah Tanya Tuanku
Jawapan yang Tidak Betul
Jawapan yang Betul
“Awak sudah makan”
“Ampun Tuanku, patik sudah santap Tuanku”.
“Ampun Tuanku, patik sudah ayap Tuanku”.
“Mana pergi bola saya”
“Ampun Tuanku, patik tidak tahu Tuanku”.
“Ampun Tuanku, patik kurang periksa Tuanku”.

ADAT TERTIB PERTUTURAN BAHASA INGGERIS

Apabila bertutur dalam Bahasa Inggeris , anda hendaklah sentiasa menggunakan bahasa Beraja (Royal Vocabulary).
Jika boleh cuba elakkan dari menggunakan perkataan Inggeris, melainkan anda fasih menguasai Bahasa Inggeris.
Jika terpaksa juga,anda hendaklah menambah atau menggunakan perkataan :-

  • Bahasa Inggeris Gelaran “His Majesty”  bagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong “Her Majesty”  bagi Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong “His Royal Highness”  bagi Duli Yang Maha Mulia Tuanku “Her Royal Highness”  bagi Duli Yang Maha Mulia Sultanah/Raja Perempuan “Your Royal Highness” untuk perkataan “Tuanku” bukan “You” atau “Your” atau “Yours” . Bagi perkataan “I” gantikan “patik” walaupun anda menjawab dalam Bahasa Inggeris melainkan anda menggunakan “Royal Vocabulary” sepenuhnya. Contoh:“I beg your pardon, Your Royal Highness” Penggunaan Bahasa Inggeris/Bahasa Melayu

Contoh:

“Yes Your Royal Highness , patik menjunjung titah Tuanku”.