AMALAN PROTOKOL DIRAJA

1. ADAT TERTIB MENGADAP

Awam

Pegawai Pakaian Seragam

2. ADAT TERTIB HORMAT KETIKA SPB TUANKU BERDUA BERSEMAYAM (DUDUK)

3. ADAT TERTIB KETIKA MENGIRING SPB TUANKU BERDUA

4. ADAT TERTIB KETIKA MENGIRING SPB TUANKU BERDUA

5. ADAT TERTIB MENYEMBAH SEMBAHAN KETIKA SPB TUANKU BERSEMAYAM (DUDUK)

6. ADAT TERTIB KETIKA MENYEMBAH SEMBAHAN

7. ADAT TERTIB KETIKA SPB TUANKU BERANGKAT LALU DIHADAPAN/ BELAKANG

8. ADAT TERTIB DALAM MAJLIS MAKAN

9. ADAT TERTIB DUDUK DALAM MAJLIS